Аттестаттау және аккредиттеу

Қазақстан Республикасының 2007 жыл 27 шілдедегі №319 «Білім туралы», ҚР Үкіметінің 2007 жыл 24 желтоқсандағы№ 1270 «Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестациялау ережесін бекіту туралы» қаулысы, Шығыс Қазақстан облысы білім беру саласын бақылау департаментінің 2017 жыл 15 ақпан №122 бұйрығы бойынша 2017 жылдың 20-25 ақпан аралығында мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының сақталуын, білім беру мазмұнына қойылатын жалпы талаптар жиынтығын анықтау, мамандарды дайындау деңгейі, лицензиялық талаптарды сақтауын анықтау мақсатында «Семей көп салалы колледжі» мекемесінде соңғы мемлекеттік аттестация өткізілді.

Мемлекеттік аттестация қорытындысы 2017 жылғы №32 23-24 наурыз бұйрығымен бекітілді.