Колледждің локалді актілері

Топ жетекшілерінің әдістемелік бірлестігінің жұмысы туралы Ереж

Семей көп салалы колледжі мекемесінің колледжішілік бақылау ЕРЕЖЕСІ

Семей көп салалы колледжі мекемесінің білім алушыларының ай сайынға аттестаттауды жүргізу тәртібі туралы ЕРЕЖЕ

Семей көп салалы колледжі мекемесі білім алушыларының ағымдағы бақылау,аралық және қорытынды аттестаттау үлгерімін өткізу туралы ЕРЕЖЕ

Теориялық оқыту журналын жүргізу туралы Ереже

Тәрбие жұмысы туралы Ереже

Семей көп салалы колледжінің сырттай оқу бөлімі жұмыстарын ұйымдастыру туралы Ереже

Семей көп салалы колледжінің пән бірлестік комиссиясы туралы ЕРЕЖЕ

Семей көп салалы колледжінің кәсіби іс-тәжірбиесі туралы ереже

Семей көп салалы колледжінің әдістемелік кабинеті туралы Ереже

Семей көп салалы колледжі мекемесінің кітапхан

Оқу әдістемелік кешен туралы Ереже

Пән апталықтардың ережесіасын пайдаланудың Ережесі

Бөлімдегі топ басшылары құрамының жұмысы туралы ереже

Білім стандартында қарастырылмаған сабақтан тыс мерекелерді өткізу туралы ереже

Жас оқытушылар мектебінің Ережесі

Кәсіби шеберлік мектебінің ережесі

Кәсіби шыңдалу тұрақты семинарының ережесі

Кезекші топ туралы ереже

Құқықбұзушылықтың алдын алу кеңесінің жұмысы туралы ереже

Міндетті бақылау жұмысы туралы ереже

Педагогикалық қызметкерлердің портфолиосы туралы ереже

Сабақтарға және іс-шараларға қатысу және талдау ережесі

Семей көп салалы колледж оқушыларының ғылыми қоғамы жайлы ереже

Семей көп салалы колледжі мекемесінде студенттерге Еңбекті қорғау туралы алғашқы әскери дайындық сабағында жүргізілетін нұсқау

Семей көп салалы колледжі оқушыларының білім сайысы ережесі

Семей көп салалы колледжіндегі пән үйірмелері туралы ереже

Семей көп салалы колледжінің әдістемелік кеңесі туралы ереже

Семей көп салалы колледжінің

Семей көп салалы колледжінің оқу бөлмесі туралы ереже

Семей көп салалы колледжінің Қамқорлық кеңесінің қызметі туралы ереже

білім алушыларының оқу үлгерімі бойынша рейтингісі туралы ереже

Тақырыптық қабырға газеті туралы ереже

Студенттер парламентініңжұмысы туралы ереже

Семей көп салалы колледжінің топ жетекшісі туралы ереже

Семей көп салалы колледжінің топ белсенділері туралы ережесі

Семей көп салалы колледжінің педагогикалық кеңесі туралы ереже

Семей көп салалы колледжінің оқытушыларының ғылыми,тәжірибелік-эксперименттік жұмысы жайлы ереже