Колледждің локалді актілері

Положение об учебном кабинете

СабаҚтарға іс шараларға қатысу ЕРЕЖЕЛЕРІ
Кәсіби шеберлік мектебінің ЕРЕЖЕСІ
КӘСІБИ ШЫҢДАЛУ ТҰРАҚТЫ СЕМИНАРЫНЫҢ ЕРЕЖЕСІ
Кезекші топ туралы ереже


Топ жетекшісі жумысы туралы ереже

Білім алушылардың оку үлгерімі бойынша рейтингісі туралы ереже (1)

Положение предметно -цикловой комиссия СМК
сырттай оку бөлімі жұмыстарын ұйымдастыру туралы ереже
Топ басшылары құрамы туралы ереже
Топ жетекшісі жумысы туралы ережеОқытушының жеке әдістемелік папкасы туралы ереже
Студенттер Парламентінің жұмысы туралы ереже
Білім алушылардың ай сайын аттестаттаудан өткізу туралы ереже
Топ жетекшілердің әдістемелік бірлестігінің жұмысы туралы ережеСМК топ белсенділері туралы ереже
Міндетті бақылау жұмысы туралы ереже
Тақырыптық қабырға газеті туралы ереже

СМК педагогикалық кеңесі туралы ереже
СМК пән үйірмелері туралы ереже
Положение о методическом кабинете СМК
правила ведения журнала теоретического обучения

Положение о порядке проведения ежемесячной аттестации обучающихся учреждения СМК